click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Advanced Search
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Betws y Coed

North Wales |
Details

Betws y Coed

North Wales

About

Yn nghanol Eryri, Betws y Coed yw  prif ganolfan antur awyr agored Cymru. Dim syndod, felly, bod y lle wedi bod yn ganolfan beicio mynydd ers pan gyhraedd y Muddy Fox cyntaf.

Nawr, yn ychwanegol at y 100km o lwybrau lleol chwedlonol, mae yna ddau lwybr pwrpasol wedi eu creu yng Nghoed Gwydir a Phenmachno.

Gyda dau lwybr a channoedd o gilomedrau o lwybrau ffyrdd tân i’w crwydro, beth bynnag rydych yn ei ddewis, mae’r rhaeadrau, y llynnoedd clir fel grisial, y mynyddoedd gogoneddus a’r dyffrynnoedd cudd yn nwfn yng Nghoedwig Gwydir yn rhoi cefndir hynod i chi.

Cyfleusterau

Mae Betws-y-Coed ei hun yn llawn caffis, bwytai, tafarndai a siopau offer awyr agored, ynghyd â siop feics ragorol ac amrywiaeth eang o lety yn y dref a’r ardal o gwmpas. Os ydych eisiau mynd am dro mewn ardal gyda golygfeydd bendigedig, dyma’r lle i ddod.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi paratoi gan nad oes cyfleusterau pen llwybrau ar hyn o bryd.
  • Byddwch yn barod am amodau tywydd annisgwyl, dewch ag offer sbâr a chelfi rhag ofn i chi dorri i lawr.
  • Mae toiledau cyhoeddus ym Metws y Coed ger yr orsaf drenau.

Rydym wedi darparu cymaint o wybodaeth ag y bo modd am gyfleusterau gerllaw ar y cardiau llwybr y gellir eu lawrlwytho, megis toiledau a pharcio, lluniaeth, siopau a gwasanaethau beics. Bydd edrych ar ein map ni am gyfleusterau cyfagos yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ar lety, bwytai a gwasanaethau beics.

Dod Yma

O’r Gogledd / Gogledd-ddwyrain

Ewch i gyfeiriad Manceinion. Cymerwch yr M62 / M6 i’r M56 i gyfeiriad Caer. Ewch ar yr M53 / A55 i’r de a’r gollewin o gwmpas Caer ac yna’r A55 i’r gorllewin i Landudno. Ewch i lawr i’r de ar yr A47 drwy Ddyffryn Conwy i Eryri i gyfeiriad Betws y Coed.

Ar gyfer Llwybr Marin, trowch i’r dde dros y bont hanesyddol yn union ar ôl Llanrwst ac yna i’r dde ar yr B5106 heibio ‘Castell Gwydyr’. Mae pen y llwybr a’r ganolfan ymwelwyr ar y dde ar ôl 500m.

Ar gyfer Penmachno, o Fetws y Coed, ewch i’r dwyrain ar yr A5 tuag at y B5106, trowch i’r dde i aros ar yr A5, trowch i’r dde ar y B4406, trowch i’r dde yn Newgate.

O Ganolbarth Lloegr a’r De

Ewch i gyfeiriad Birmingham ac yna cymerwch yr M6 i’r gogledd. Trowch i’r gorllewin ar yr M54 heibio Telford. Ewch ar yr A5 o gwmpas Amwythig a Chroesoswallt. Dilynwch yr A5 i’r gorllewin yn Y Waun, trwy Langollen i Fetws y Coed.

Ar gyfer Llwybr Marin, ewch i’r gorllewin trwy Fetws y Coed, trowch i’r dde dros bont gul yng nghanol y dref. Dilynwch y B5106 i’r gogledd i gyfeiriad Llanrwst am 4km a dilyn arwyddion y Ganolfan Goedwigaeth ar y chwith.

Ar gyfer Penmachno, o Fetws y Coed, ewch i’r dwyrain ar yr A5 tuag at y B5106, trowch i’r dde i aros ar yr A5, trowch i’r dde ar y B4406, trowch i’r dde yn Newgate.

Mae gorsaf reilffordd ym Metws y Coed hefyd. I gael manylion trenau, ffoniwch 08457 484950.

Ar gyfer gwasanaethau lloeren/GPS/Mapio, defnyddiwch: LL24 0AH

Defnyddiwch: Canol Tref Betws-y-Coed, Cyfeirnod Grid Arolwg Ordnans: SH795565GB

 

Compare properties

Our Trails

betwsycoed-trail
+red

Gwydir Mawr & Bach

Mae Llwybr 25km Gwydir Mawr yn llwybr beicio mynydd go iawn ym mhob ystyr y term. Dringeyd ...
Mae Llwybr 25km Gwydir Mawr yn llwybr beicio mynydd go iawn ym mhob ystyr y term. Dringeydd mawr, disgynfeydd serth ...