click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Advanced Search
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Coed Trallwm

Mid Wales |
Details

Coed Trallwm

Mid Wales

About

Mae’r lleoliad hwn, a sefydlwyd yn 2003, yng nghanol y mynyddoedd rhwng dyffryn Irfon (2 filltir i’r de) a Llanwrtyd, a Chwm Elan (5 milltir i’r gogledd) gyda 5 cronfa ddŵr, y ddau le yn ardaloedd beicio mynydd ers amser maith.

Yn y rhan bellennig hon o Gymru lle mae dwysedd poblogaeth yn cael ei fesur mewn km² fesul person yn hytrach nac i’r gwrthwyneb, mae’r 15km o lwybrau yng Nghoed Trallwm yn fan cychwyn i’r rhai mwy uchelgeisiol grwydro peth o’r tir gwyllt ar yr hen lwybrau marchog a ffyrdd y porthmyn sy’n croesi’r man gwag 400km² rhwng Rhaeadr, Tregaron a Chwmystwyth lle nad oes unrhyw un yn byw bellach. Mae hyn yn cynnwys Cwm Doethie islaw Cronfa Ddŵr Llyn Brianne.

Cyfleusterau

Mae Llanwrtyd, y dref fechan agosaf, yn gartref i bencampwriaeth Snorcelio Cors MTB y Byd, ynghyd â’r Real Ale Wobble a’r Red Kite Bash (a ddechreuodd yn yr 80au pan roedd y barcud coch yn brin). Mae 4 tafarn, llety sy’n gyfeillgar i feicwyr a siop feics gyfleus. Mae’r ardal wedi croesawu digwyddiadau dygnwch megis y Merida a’r Trans Wales ynghyd â chyfres Wales X/C.

Ynghyd â’r caffi gwych a’r ganolfan ymwelwyr (ar agor bob dydd 12-4pm ac eithrio dydd Mawrth) mae gan Goed Trallwm gyfleusterau golchi beics am ddim a chabanau hunan-arlwy yn y goedwig.

Mae’r ganolfan ar agor o hyd ond mae ar ganol rhaglen o uwchraddio ar hyn o bryd gyda chymorth grant y Comisiwn Coedwigaeth i adfer y llwybrau (glas, coch a du) i’w gwneud yn gadarnhach.

Dod Yma

O’r Gogledd a Chanolbarth Lloegr

Ewch ar yr M5 i’r de o Birmingham i Gaerwrangon. Yna cymerwch yr A4103 i Henffordd ac yna’r A438 i Aberllynfi. Ewch ar yr A4079 / A470 i Lanfair ym Muallt, ac yna’r A483 i’r de-orllewin i Lanwrtyd.

Ar gyfer Canolfan Beicio Mynydd Coed Trallwm, cymerwch y ffordd gyda’r arwydd Abergwesyn o Beulah, sydd rhwng Llanfair ym Muallt a Llanwrtyd ar yr A483. Mae’r Ganolfan 3.5 milltir i’r gogledd-orllewin o Beulah.

O’r De a Llundain

Ewch ar yr M4 /M5 dros Bont Hafren i mewn i Gymru (peidiwch ag anghofio arian ar gyfer talu’r doll). Cymerwch gyffordd 25 yr M4 i’r gogledd ar yr A4042 i’r Fenni, ac yna’r A40 / A479 /A470 i Lanfair ym Muallt. Cymerwch yr A483 i’r de-orllewin i Lanwrtyd. Mae gan Lanwrtyd ei gorsaf reilffordd ei hun. I gael manylion trenau,ffoniwch 08457 484950

Ar gyfer Canolfan Beicio Mynydd Coed Trallwm, cymerwch y ffordd gyda’r arwydd Abergwesyn o Beulah, sydd rhwng Llanfair ym Muallt a Llanwrtyd ar yr A483. Mae’r Ganolfan 3.5 milltir i’r gogledd-orllewin o Beulah.

Ar gyfer gwasanaethau lloeren/GPS/Mapio, defnyddiwch: LD5 4TS
Defnyddiwch: Abergwesyn