click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Advanced Search
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Machynlleth

North Wales |

About

Hen brif ddinas Cymru yn ne Eryri, mae gan Fachynlleth awyrgylch unigryw a dewislen gyfoethog o lwybrau. Mae llwybrau gwreiddiol Mach 1-3 yn mynd â chi allan i’r gwyllt ar lwybrau naturiol, ond dim llai heriol. Yna mae’r llwybr mwy diweddar cli-machx yn mynd â chi yn uchel i fyny i goedwig Dyfi cyn eich saethu i lawr ar ddisgynfeydd technegol rhagorol sy’n teimlo fel y bônt yn mynd ymlaen am byth.

Mae llwybrau gydag arwyddion, o amrywiol hyd ac anhawster yn mynd â chi yn syth allan o ganol y dref i olygfeydd hynod y mynyddoedd a’r dyffrynnoedd. Gyda phopeth o lwybrau ffyrdd cymysg  a llwybrau dyffryn i ddringfeydd hir i mewn i’r mynyddoedd, yn mynd ar draws traciau sengl yn y mynyddoedd a disgynfeydd serth i geunentydd llechi, mae rhywbeth yma i bawb. Mae coedwig Dyfi i’r gogledd o’r dref hefyd yn cynnig reidio rhydd rhagorol trwy’r coed.

Mae’r llwybrau yn yr ardal hon yn enghraifft dda o rym y bobl. Ffurfiodd beicwyr mynydd a phobl fusnes leol grŵp cymunedol o’r enw Dyfi Mountain Biking, gyda’r nod o roi cyhoeddusrwydd i’r cyfleoedd beicio mynydd gwych yn yr ardal a rhoi hwb i incwm gan dwristiaid. Bu’r grŵp yn llwyddiannus yn codi arian i roddi arwyddion ar lwybrau Mach 1, 2 a 3 ar hawliau tramwy o gwmpas Machynlleth, ac yna i adeiladu llwybrau yng ngoedwig Dyfi, gyda chymorth grŵp adfywio cymunedol, Ecodyfi.

Lleolir y cli-machx yng nghoedwig Dyfi; cartref y Raw Dyfi Enduro. Mae’n daith gylchol 15km, gyda 9km o drac sengl wedi ei adeiladu gyda phantiau a neidiau, mannau i neidio oddi ar y creigiau a throfeydd braf. Y ddisgynfa olaf yw’r hiraf yng Nghymru ac mae neidiau creigiog; gwyliwch am ‘eye of the needle’; naid anferth gyda lle cul i lanio rhwng dwy goeden ar yr ochr arall. Mae’r diweddglo yn gyfres o wyth cantel anferth un ar ôl y llall. Os glaniwch ar y rhain yn ddigon uchel a chyflym maent yn cynnig reid wych, ond peidiwch ag edrych i lawr!

Cyfleusterau

Mae Machynlleth bellach yn brif ddinas technoleg amgen Prydain gyda chymuned Fohemaidd ffyniannaus. Mae’r Amguddfa Celfyddyd Fodern, Cymru yn y dref ac mae’r Ganolfan Technoleg Amgen i fyny’r ffordd. Mae hefyd digon o reidio rhydd anffurfiol i’w gael yn y goedwig, ond nid oes arwyddion, felly ewch â map neu dywyswr lleol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: www.dyfimountainbiking.org.uk

Dod Yma

O’r Gogledd

Ewch i gyfeiriad Manceinion. Ewch ar yr M62 / M6 i’r M56 i gyfeiriad Caer. Cymerwch yr M53 / A55 i’r de. Dilynwch yr A483 i’r de heibio Wrecsam a Chroesoswallt. Trowch ar yr A458 trwy’r Trallwng, dilynwch yr A470 i’r de i Fachynlleth wrth gylchfan Mallwyd.

O Ganolbarth Lloegr, Llundain a’r De

Ewch i gyfeiriad Birmingham ac yna cymerwch yr M6 i’r gogledd. Trowch i’r gorllewin ar yr M54 heibio Telford. Cymerwch yr M5 o gwmpas Amwythig ac yna trowch ar yr A458 trwy’r Trallwng. Dilynwch yr A458 i’r gorllewin ac yna’r A470 i’r de i Fachynlleth wrth gylchfan Mallwyd.

Cludiant cyhoeddus: mae gan Fachynlleth ei gorsaf reilffordd ei hun. I gael manylion trenau, ffoniwch 08457 484950.

Ar gyfer gwasanaethau lloeren/GPS/Mapio, defnyddiwch: SY20 8EB
Defnyddiwch: Canol Tref Machynlleth, Powys.