Your search results

Croeso

Croeso i wefan beicio mynydd swyddogol Cymru

Coronafeirws: gwybodaeth bellach i ymwelwyr

Mae holl ganolfannau llwybrau a pharciau beiciau wedi cau ac mae mynediad i Barciau Cenedlaethol ac AHNE wedi’u cyfyngu’n llym.
Mae cynnal lles corfforol a meddyliol yn bwysig, ond os ydych chi’n beicio, dilynwch ganllawiau’r Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol, peidiwch â mentro gormod ac arhoswch yn lleol, ar eich pen eich hun, unwaith y diwrnod.
Bydd Cymru yn dal i fod yma pan fydd y sefyllfa’n dod i ben, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi bryd hynny.
#arhoswchadref #cadwchynddiogel #achubwchfywydau

Eich antur nesaf

Canolfan Feicio Mynydd →

Canolfan Feicio Mynydd

Mae’r ganolfan bwrpasol yn lleoliad beicio mynydd ar un safle, gyda chanolfan ymwelwyr a chyfleusterau beicio mynydd.

Lleoliadau Beicio Mynydd →

Lleoliadau Beicio Mynydd

Mae lleoliad beicio mynydd yn ardal neu ardal leol gyda nifer o lwybrau beicio mynydd wedi’u harwyddo neu fapio.

Llwybrau Beicio Mynydd →

Llwybrau Beicio Mynydd

Rydym oll yn chwilio am y llwybr beicio perffaith a dylai'n detholiad ni o lwybrau ddod a chi'n agosach at ganfod hynny.

Rhannu’r safle hwn

Lleoliadau a chanolfannau beicio mynydd

Mae pob un o’r canolfannau a lleoliadau beicio mynydd yng Nghymru yn cynnig amrywiaeth o brofiadau beicio. Mae ein llwybrau wedi cael eu graddio er mwyn eich helpu i ddewis yr un sy’n eich gweddu chi orau.

Dolenni Defnyddiol