header_image
Your search results

Canolfannau Beicio Mynydd

Mae llwybrau cyffrous a golygfeydd hynod, gyda mynediad hawdd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, yn golygu bod Beicio Mynydd yng Nghymru yn un o’r chwaraeon antur gorau sydd ar gael yn y wlad. Mae llawer o’n llwybrau yn cychwyn o Ganolfan Beicio Mynydd; mae canolfan bwrpasol yn lleoliad Beicio Mynydd safle sengl penodol, gyda chanolfan ymwelwyr a chyfleusterau beicio mynydd a nifer o lwybrau gwahanol sy’n amrywio o ran anhawster.

Os ydych yn chwilio am rywle gyda lle i barcio, lluniaeth, cyfleusterau toiled a mwy, i gyd wrth law, yna mae reidio llwybr o un o’n Canolfannau BM yn opsiwn gwych ar gyfer llwybrau o bob gradd.

Parc Coedwig Afan

South Wales
01639 850564 / 01639 851900

Nant yr Arian

Mid Wales
01970 890453
bnya@naturalresourcewales.gov.uk

Coed y Brenin

North Wales
01341 440747
coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Parc Gwledig Margam

South Wales
01639 881 635
margampark@npt.gov.uk

Antur Stiniog

North Wales
01766 238 007

Cwmcarn

South Wales
01495 272001
tourism@caerphilly.gov.uk

Coed Llandegla

North Wales
01978 751656

Parc Beicio Revolution

North Wales
01691 860 965
info@revolutionbikepark.co.uk

BikePark Wales

South wales
07730 382501