header_image
Your search results

Canolfannau Beicio Mynydd

Mae’r llwybrau gwefreiddiol a golygfeydd godidog, gyda mynediad hawdd o bob rhan o’r DU wedi gwneud Beicio Mynydd yng Nghymru yn un o’r chwaraeon antur gorau sydd ar gael yn y wlad.

Mae llawer o’n llwybrau yn cychwyn mewn Canolfanau Beicio Mynydd gyda chanolfan ymwelwyr a chyfleusterai MTB gyda llwybrau wedi eu arwyddo ac llwybrau sy’n amrywbio o ran anhawster. Os ydych yn chwilio am rywle gyda pharcio, lluniaeth a chyfleusterau toiled, yna mae beicio o un o’n canolfanau yn opsiwn gwych ar gyfer pob gallu.

Mae Canolfan Beicio Mynydd yn cynnig nifer o lwybrau wedi’i arwyddo neu llwybrau wedi’u mapio. Mae gan yr ardaloedd hyn o Gymru rhai o’r golygfeydd mwyaf syfrdanol a thraciau gwefreiddiol yn y DU gyfan. Mae cyfleusterau megis llety, bwytai a chaffis, siopau beiciau ac ati ar gael yn agos i’r canolfanau annibynnol. Gweler ein hadran cyfleusterau am ragor o wybodaeth.

Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Llys-y-Frân

South Wales
01437 532273
llysyfran@dwrcymru.com

The Clwyds

North Wales

Nant yr Arian

Mid Wales
01970 890453
bnya@naturalresourcewales.gov.uk

Dyfi

North Wales

Brechfa

South Wales

Cwmcarn

South Wales
01495 272001
tourism@caerphilly.gov.uk

Bannau Brycheiniog

South Wales

Parc Coedwig Afan

South Wales
01639 850564 / 01639 851900

Coed Llandegla

North Wales
01978 751656

Cwm Elan Ganolfan Ymwelwyr

Mid Wales
01597 810880
rangers.elan@dwrcymru.com

Gogledd Eryri

North Wales

Hiraethog

North Wales

Parc Gwledig Margam

South Wales
01639 881 635
margampark@npt.gov.uk

Coed y Brenin

North Wales
01341 440747
coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk