Your search results

Diweddariadau llwybrau

Bydd y rhybuddion canlynol yn eich helpu i gynllunio eich beicio mynydd, gyda gwybodaeth yn cynnwys os oes llwybrau ar gau dros dro, ailgyfeirio, neu unrhyw waith parhaus sydd ymlaen ar llwybrau. Gwiriwch yn rheolaidd am y diweddariadau diweddaraf.

Llwybrau

O Gwmpas Caban

The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Beast

Ar Agor. • Mae dolen Moel Hafod Owen ar gau oherwydd gwaith peirianneg sifil ar ffyrdd y goedwig. Dilynwch y gwyriad o arwyddbost 119 i arwyddbost 124.

Black Cottage

The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Blade Trail

August 2022 Diversions: please follow signs and instructions from staff to wait or give way, and be aware of timber haulage lorries.

Cafall

03/03/23: Trail fully open.

Penmachno - Dolen Machno a Dolen Eryri

Diweddariad Llwybrau Beicio Mynydd Dolen Machno: Ar agor heblaw am un rhan sydd ar gau, sef Igam Ogam. Dilynwch y gwyriad. Dolen Eryri: Ar agor heblaw am ddwy ran sydd ar gau, sef Pedlo Cyflym a Fedw Deg. Dilynwch y gwyriadau. Cadwch fynedfa’r maes parcio’n glir i alluogi lorïau coed i droi.

Dragon's Back

• Mae dolen Moel Hafod Owen ar gau oherwydd gwaith peirianneg sifil ar ffyrdd y goedwig. Dilynwch y gwyriad o arwyddbost 119 i arwyddbost 124.

MBR

Ar agor

Cylch Nannerth

The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Pedalhounds

03/03/23: Trail fully open.

Penmachno - Dolen Machno & Dolen Eryri

MTB Trail Update: Dolen Machno: Open apart from one closed section, ‘Igam Ogam’. Please follow the diversion. Dolen Eryri: Open apart from two closed sections, ‘Pedlo Cyflym’ & ‘Fedw Deg’. Please follow the diversions. Please keep the car park entrance clear to allow timber lorries to swing round. Many thanks.

Roman Camp

The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Snowdon

Snowdon Voluntary Cycling Agreement To avoid incidents during busy times and for everybody’s enjoyment, please follow the Snowdon Voluntary Cycle Agreement. Please do not cycle to or from the summit of Snowdon during this period. 10am – 5pm 1st May – 30th September

Tarw Du

Llwybr ar gau oherwydd gwaith torri coed a gwaith clirio. Mae'r gwaith hwn yn beryglus iawn. Cadwch draw er mwyn eich diogelwch eich hun.

Bryniau’r Morgrug

The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Twrch

03/03/23: Trail open however there is ongoing diversions on the Mabinogion section due to tree safety work. Please follow on site diversion signs.

White's Level

17th January 2023: White’s Level black grade final descent ‘Tyn y pan’ is currently closed due to a landslide. Please use the alternative red graded final descent option ‘Darkside’ instead. Trail section 'Twister' is currently closed due to harvesting. Please follow the diversion signage put in place.

Y Mynydd

03/03/23: Trail fully open.

Canolfannau

Coed y Brenin

Diweddariad ar Lwybrau Beicio Mynydd:

Yr Afon: Ar Agor
MinorTaur: Ar Agor
Cyflym Coch: Ar Agor
Temtiwr: Ar Agor
Dragon's Back: Ar Agor
Tarw Du: Ar agor gyda gwyriad. Mae ‘Pins & Needles’, ‘Flightpath’ ac ‘R74’ ar gau oherwydd difrod yn sgil tywydd garw a choed sydd wedi’u chwythu drosodd. Dilynwch y gwyriad.
MBR: Ar agor
Beast: Ar agor
Ardal Sgiliau Y Ffowndri: Ar Agor