red
Your search results

Cylch Nannerth

in
Cwmdauddwr,
add to favorites
5339
The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Cylch Nannerth

Gan ddechrau o faes parcio Cwmdauddwr, y mae’r llwybr hwn yn eich arwain drwy ddau gwm. Mae’n dechrau yn Nyffryn Gwy, byddwch yn dilyn yr afon hyd nes i chi gyrraedd Nannerth-fawr. O’r fan hon byddwch yn dringo i’r chwith at yr ysgwydd ac yn croesi o dan Moelfryn sy’n cysylltu â Chwm Elan. Mae’n dringo i fyny’n hir ac yn barhaus. O’r rhostir agored byddwch yn croesi ffordd y mynydd ac yna i lawr trac sengl sy’n eich arwain i lawr at argae a chronfa ddŵr Craig Goch. Dilynwch y llwybr beiciau i lawr y cwm cyn  troi’n siarp i’r chwith at Argae Penygarreg. Unwaith i chi gyrraedd y brig byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfeydd godidog Dyffryn Gwy a’r Mynyddoedd Du. O’r fan hon byddwch yn disgyn am Treheslog ac yn croesi ffordd y mynydd unwaith eto i orffen gyda disgyniad gwefreiddiol linciau golff cyn gorffen yng Nghwmdauddwr.

(29km)

Address: Cwmdauddwr
County:
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 20-30km
Gradd: Coch
News/Update: The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.
Cyfleusterau’r Llwybr: Lleol
Angen Map OS: Explorer 200/ Landranger 147
Ardal: Canolbarth Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A

Compare properties

Nearby Trails

Elan Valley Mountain biking Nantgwyllt Blue
+blue

Nantgwyllt Glas

Mae'r llwybr cylchol yno a nôl yn mynd â chi o'r Ganolfan Ymwelwyr ar hyd Llwybr Cwm Elan ...
Mae'r llwybr cylchol yno a nôl yn mynd â chi o'r Ganolfan Ymwelwyr ar hyd Llwybr Cwm Elan i ben argae Caban Coch.
Elan Valley Mountain biking
+blue

Llybrau Llif Nantgwyllt

Gwibiwch ar hyd reid wyllt y llwybr Glas, neu profwch eich sgiliau ar y llwybr Coch mwy se ...
Gwibiwch ar hyd reid wyllt y llwybr Glas, neu profwch eich sgiliau ar y llwybr Coch mwy serth a rhydd.
Ceidwad Coch Elan Valley Mountain Bike Trail
+red

Ceidwad Coch

Mae'r llwybr cylchol yma o'r Ganolfan Ymwelwyr yn mynd â chi heibio i rai o'r golygfeydd g ...
Mae'r llwybr cylchol yma o'r Ganolfan Ymwelwyr yn mynd â chi heibio i rai o'r golygfeydd gorau ar yr ystâd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre

Cwm Elan Ganolfan Ymwelwyr

Mid Wales
01597 810880
rangers.elan@dwrcymru.com