red
Your search results

Cylch Nannerth

in
Cwmdauddwr,
add to favorites
4215
The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.

Cylch Nannerth

Gan ddechrau o faes parcio Cwmdauddwr, y mae’r llwybr hwn yn eich arwain drwy ddau gwm. Mae’n dechrau yn Nyffryn Gwy, byddwch yn dilyn yr afon hyd nes i chi gyrraedd Nannerth-fawr. O’r fan hon byddwch yn dringo i’r chwith at yr ysgwydd ac yn croesi o dan Moelfryn sy’n cysylltu â Chwm Elan. Mae’n dringo i fyny’n hir ac yn barhaus. O’r rhostir agored byddwch yn croesi ffordd y mynydd ac yna i lawr trac sengl sy’n eich arwain i lawr at argae a chronfa ddŵr Craig Goch. Dilynwch y llwybr beiciau i lawr y cwm cyn  troi’n siarp i’r chwith at Argae Penygarreg. Unwaith i chi gyrraedd y brig byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfeydd godidog Dyffryn Gwy a’r Mynyddoedd Du. O’r fan hon byddwch yn disgyn am Treheslog ac yn croesi ffordd y mynydd unwaith eto i orffen gyda disgyniad gwefreiddiol linciau golff cyn gorffen yng Nghwmdauddwr.

(29km)

Address: Cwmdauddwr
County:
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 20-30km
Gradd: Coch
News/Update: The Claerwen sunken road byway (U0001 Rhiwnant, Claerwen Valley, Rhayader) will be closed to all traffic for works on Jan 27th 2020 until Jan 27th 2021.
Cyfleusterau’r Llwybr: Lleol
Angen Map OS: Explorer 200/ Landranger 147
Ardal: Canolbarth Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A

Compare properties

Nearby Trails

+blue

Bryniau’r Morgrug

Anelwch tuag at hen ffordd mynydd Aberystwyth am ryw 1km cyn troi i’r chwith dros y bont s ...
Anelwch tuag at hen ffordd mynydd Aberystwyth am ryw 1km cyn troi i’r chwith dros y bont sy’n croesi Nant Gwyllyn.
+red

Roman Camp

Yn dechrau yn Clive Powell Mountain Bikes yn Rhaeadr, byddwch yn anelu am safle Gwersyll R ...
Yn dechrau yn Clive Powell Mountain Bikes yn Rhaeadr, byddwch yn anelu am safle Gwersyll Rhufeinig cyn cynhesu ar d ...
+black

Black Cottage

Yn cynnwys Dyffrynnoedd Elan a Chlaerwen, mae gan Black Cottage ddringfeydd serth ond mae’ ...
Yn cynnwys Dyffrynnoedd Elan a Chlaerwen, mae gan Black Cottage ddringfeydd serth ond mae’n werth chweil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre