header_image
red
Your search results

Ceidwad Coch

in
Elan Valley, Rhayader, Powys, ,
add to favorites
604

Ceidwad Coch yw un o ffefrynnau mawr Gofalwyr Cwm Elan. Mae’r llwybr cylchol yma o’r Ganolfan Ymwelwyr yn mynd â chi heibio i rai o’r golygfeydd gorau ar yr ystâd, gydag un o’r cyfuniadau gorau o ddringo/disgyn o’r holl lwybrau.

Mae’r llwybr yn cyfuno’r teimlad hen-ffasiwn yna o reid fawr y mae Elan yn enwog amdano â’r llwybrau llif Glas a Choch newydd pwrpasol ger Eglwys Nantgwyllt.

https://www.plotaroute.com/route/1830813

Address: Elan Valley, Rhayader, Powys,
County:
Post Code: LD6 5HP
Amser Y Reid (oriau): 2
Pellter: 20-30km
Gradd: Coch
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 500
Cyfleusterau’r Llwybr: Ar y safle
Ardal: Canolbarth Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Hwylus i’r teulu

Compare properties

Nearby Trails

Elan Valley Mountain biking Nantgwyllt Blue
+blue

Nantgwyllt Glas

Mae'r llwybr cylchol yno a nôl yn mynd â chi o'r Ganolfan Ymwelwyr ar hyd Llwybr Cwm Elan ...
Mae'r llwybr cylchol yno a nôl yn mynd â chi o'r Ganolfan Ymwelwyr ar hyd Llwybr Cwm Elan i ben argae Caban Coch.
Elan Valley Mountain biking
+blue

Llybrau Llif Nantgwyllt

Gwibiwch ar hyd reid wyllt y llwybr Glas, neu profwch eich sgiliau ar y llwybr Coch mwy se ...
Gwibiwch ar hyd reid wyllt y llwybr Glas, neu profwch eich sgiliau ar y llwybr Coch mwy serth a rhydd.
Elan Valley Trail
+green

Llwybr Cwm Elan

Llwybr Cwm Elan yn rhedeg yr holl ffordd o Raeadr Gwy, trwy Gwm Elan ac i ben argae Craig ...
Llwybr Cwm Elan yn rhedeg yr holl ffordd o Raeadr Gwy, trwy Gwm Elan ac i ben argae Craig Goch

Base / Centre

Cwm Elan Ganolfan Ymwelwyr

Mid Wales
01597 810880
rangers.elan@dwrcymru.com