click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Search / Chwilio
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Search / Chwilio
we found 0 results
Your search results

Elan Valley

Mid Wales |

About

Mae Cwm Elan yn rhoi llwybrau naturiol yn gadarn ar fap MBWales.com. Gyda bryniau agored o’i gwmpas, mae ein rhan ni o Ganolbarth Cymru yn enwog am beth o’r tir beicio mynydd naturiol gorau ym Mhrydain.

I gyd-fynd ag ansawdd ein llwybrau mae cefndir hynod o argaeau a chronfeydd Fictoraidd, cefn gwlad hyfryd, coedlannau, hen reilffyrdd, llwybrau chwarelwyr a bryniau agored braf. Mae rhai sy’n newydd i’r sbort, beicwyr brwdfrydig ac arbenigwyr yn medru mwynhau Cwm Elan. Cymerwch eich amser, datblygwch sgiliau ar ddolennau byr, braf neu heriwch eich hun gyda llwybrau technegol Sunken Road, Miners’ Trail, disgynfa Golf Links neu efallai taith 60k Elan.

Cyfleusterau

Os ydych chi’n cychwyn o Raeadr mae dewis o opsiynau parcio am ddim i chi. Tref gyfeillgar yng Nghanolbarth Cymru, mae siopau annibynnol, tafarndai a chaffis Rhaeadr yn lle gwych i ddechrau a gorffen eich reid. Mae llety lleol i’w ganfod yn www.rhayader.co.uk. Mae Clive Powell Mountain Bikes yn West Street wedi bod yn cynnig croeso i feicwyr mynydd ers yr 80au. Mae peirianwyr beic arbenigol, gwasanaeth llogi beics, cyfleusterau golchi a siop ar gael, a bydd tîm Clive yn sicrhau eich bod ar y trywydd iawn.

Os ydych chi’n reidio alan o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan, bydd digon o le i barcio, arddangosfa am ddim, caffi, cyfleusterau llogi beics a gwasanaeth Warden i’ch helpu i gynllunio eich diwrnd. Mae mwy o wybodaeth am Gwm Elan i’w gweld yn www.elanvalley.org.uk.

Dod Yma

Mae Rhaeadr yng nghanol Canolbarth Cymru, y dref gyntaf ar afon Gwy ar ymyl Mynyddoedd Cambria. Mae dod yma yn syml gan ein bod wedi ein lleoli ar groesffordd naturiol. Ar y ffordd byddwch gyda ni yn gynt nag y tybiech:

Birmingham i Raeadr: 2 awr
Manceinion i Raeadr: 3 awr
Llunain i Raeadr: 4 awrMae cael hyd i Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan yn syml. Os ydych chi’n gyrru, o Raeadr dilynwch y B4518 i’r gorllewin allan o’r dref. Yna trowch i’r chwith ar gyfer y Ganolfan Ymwelwyr – mae arwyddion iddi ar ôl tair milltir. Os ydych chi’n defnyddio gwasanaeth llywio lloeren, nodwch bod y côd post LD6 5HP yn mynd â chi bron at y Ganolfan Ymwelwyr … ond ar ôl i chi droi i’r chwith o’r B4518 anwybyddwch unrhyw gyngor i groesi’r bont haearn dros yr afon; yn hytrach gyrrwch dros y grid gwartheg ac mae’r Ganolfan Ymwelwyr o’ch blaen.
Os yn teithio i’r de i Raeadr ar yr A470 bydd eich dyfais llywio lloeren yn ceisio mynd â chi trwy bentref Llanwrthwl; nid yw hyn yn addas i fysus na cherbydau mawr gan ei bod yn mynd â chi ar hyd lonydd cul cefn gwlad. I gael llwybr mwy uniongyrchol ewch i gyfeiriad Rhaeadr a throi i’r chwith wrth y Cloc Coffa.
Mae Rhaeadr ar brif ffordd Gogledd/De yr A470: 15 milltir i’r gogledd o Lanfair ym Muallt a 10 milltir i’r de o Langurig. O’r dwyrain, bydd yr A44 yn eich arwain i Raeadr a Chwm Elan. Rydym ond 20 milltir o Nant yr Arian a hanner ffordd rhwng Parc Cenedlaethol Eryri a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

 

Compare properties

Our Trails

+blue

Bryniau’r Morgrug

Anelwch tuag at hen ffordd mynydd Aberystwyth am ryw 1km cyn troi i’r chwith dros y bont s ...
Anelwch tuag at hen ffordd mynydd Aberystwyth am ryw 1km cyn troi i’r chwith dros y bont sy’n croesi Nant Gwyllyn.
+red

Cylch Nannerth

Gan ddechrau o faes parcio Cwmdauddwr, y mae’r llwybr hwn yn eich arwain drwy ddau gwm. Ma ...
Gan ddechrau o faes parcio Cwmdauddwr, y mae’r llwybr hwn yn eich arwain drwy ddau gwm. Mae’n dechrau yn Nyffryn Gw ...
+red

O Gwmpas Caban

Yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Dyffryn Elan, mae’r llwybr byr, cymedrol hwn yn mynd â chi ...
Yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Dyffryn Elan, mae’r llwybr byr, cymedrol hwn yn mynd â chi o gwmpas cronfa Caban Coc ...
+red

Roman Camp

Yn dechrau yn Clive Powell Mountain Bikes yn Rhaeadr, byddwch yn anelu am safle Gwersyll R ...
Yn dechrau yn Clive Powell Mountain Bikes yn Rhaeadr, byddwch yn anelu am safle Gwersyll Rhufeinig cyn cynhesu ar d ...