black
Your search results

Beast

in
Coed y Brenin Visitor Centre,
add to favorites
3012
LLwybyr ar argo, Blaw am 'Pink Heifer' Maer Llwybyr hon ar gae oherwydd gwaith cwmpo, Dilynwch y dargyfeiriadau. 

Dyma llwybr y mae pawb yn ysu i’w goncro. Llwybr hirfaith ac anodd sy’n gofyn am gryn ymdrech corfforol a seicolegol, ac sydd wedi trechu sawl un.

Mae’r llwybr pellter hir hwn yn cwmpasu  35 km felly byddwch yn barod gyda digon o ddiodydd, dillad a partiau sbâr ar gyfer y beic. Disgwyliwch ddod yn ôl wedi blino, yn fwdlyd ac wedi eich gwefreiddio!

Gyda gelltyd geirwon, cerrig llamu, troeon tynn a mannau neidio niferus.

Pheidiwch ag anghofio am y cyfuniad Pink heifer a Big Doug sy’n mynd â chi ar y drac sengl 4km bendigedig trwy’r ffynidwydd Douglas mawreddog.

Bydd eich calon yn curo a’ch coesau ar dân! Beth amdani felly? A fyddwch chi’n bustachu i fyny’r allt olaf ac yn teimlo fel brechdan wrth bedlo yn ôl i’r gwaelod, neu ydych chi’n barod i ddofi’r bwystfil unwaith ac am byth?

 

Address: Coed y Brenin Visitor Centre
County:
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 30+km
Gradd: Du
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 1100
News/Update: LLwybyr ar argo, Blaw am 'Pink Heifer' Maer Llwybyr hon ar gae oherwydd gwaith cwmpo, Dilynwch y dargyfeiriadau. 
Cyfleusterau’r Llwybr: Ar y safle
Ardal: Gogledd Cymru
Canllaw Graddio Cymru: 5*****

Compare properties

Nearby Trails

+green

Yr Afon

Mae’r llwybr coedwig 10.8km hwn yn mynd trwy rai o ardaloedd mwyaf gogoneddus afon Mawddac ...
Mae’r llwybr coedwig 10.8km hwn yn mynd trwy rai o ardaloedd mwyaf gogoneddus afon Mawddach, gan gynnwys rhaeadrau ...
+green

Ardal Sgiliau Y Ffowndri

Os ydych chi’n beicio mynydd am y tro cyntaf neu os ydych chi am ddysgu’r technegau sy’n h ...
Os ydych chi’n beicio mynydd am y tro cyntaf neu os ydych chi am ddysgu’r technegau sy’n hanfodol ar gyfer beicio o ...
+red

Temtiwr

This short but technical trail tests all a rider’s skills and abilities – not for novices. ...
This short but technical trail tests all a rider’s skills and abilities – not for novices. It gives the experienced ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre

Coed y Brenin

North Wales
01341 440747
coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk