header_image
green
Your search results

Ardal Sgiliau Y Ffowndri

in
Coed y Brenin Visitor Centre,
add to favorites
2728

Ardal Hyfforddi

Os ydych chi’n beicio mynydd am y tro cyntaf neu os ydych chi am ddysgu’r technegau sy’n hanfodol ar gyfer beicio oddi ar y ffordd, dyma’r lle delfrydol i ddechrau.

Ardal Trac Sengl

Os ydych chi’nymweld a Choed y Brenin am y tro cyntaf ac os nad ydych chi’n siwr pa lwybr i’w ddewis, dewch i’r parth hwn i fesur eich gallu. Ceir pedwar math o lwybr sy’n amrywio o rai hawdd (gwyrdd) i rai anodd (du).

Dechreuwch ar lwybr hawdd gan symud ymlaen nes byddwch yn cyrraedd llwybr mwyaf addas i’ch gallu chi.

Ardal Reidio rhydd

Trac neidio/pwmpio Coed y Brenin ar gyfer beiciau mynydd!

Mae’n cynnwys 8 o gorneli ar oleddf a nodweddion difyr rhyngddynt – cnyciau, twmpathau neidiau tro, cnyciau dwbl, llwyfannau, grisiau i fyny/grisiau i lawr a llawer mwy!

Ardal Neidio-dibyn

Yma ceir llechfaen naturiol o graig, Carreg Leming, lle gellir dewis o blith amrywiaeth o linellau, ond cofiwch edrych cyn neidio! Bydd yn rhaid i chi feicio ar hyd y trac sengl coch cyn y byddwch yn gymwys i gael mynediad i’r ardal hon!

 

Address: Coed y Brenin Visitor Centre
County:
Pellter: Llai na 5km
Gradd: Gwyrdd
Cyfleusterau’r Llwybr: Ar y safle
Ardal: Gogledd Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Hwylus i’r teulu

Compare properties

Nearby Trails

+green

Yr Afon

Mae’r llwybr coedwig 10.8km hwn yn mynd trwy rai o ardaloedd mwyaf gogoneddus afon Mawddac ...
Mae’r llwybr coedwig 10.8km hwn yn mynd trwy rai o ardaloedd mwyaf gogoneddus afon Mawddach, gan gynnwys rhaeadrau ...
+red

Temtiwr

This short but technical trail tests all a rider’s skills and abilities – not for novices. ...
This short but technical trail tests all a rider’s skills and abilities – not for novices. It gives the experienced ...
+black

Tarw Du

Roedd y Tarw Du (20.2 km) nid yn unig y llwybr gwreiddiol yng Nghoed y Brenin, ond hefyd r ...
Roedd y Tarw Du (20.2 km) nid yn unig y llwybr gwreiddiol yng Nghoed y Brenin, ond hefyd roedd yn cael ei ystyried ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre