click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Search / Chwilio
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Search / Chwilio
we found 0 results
Your search results

Llwybrau Van Rd

South Wales |
Details

Llwybrau Van Rd

South Wales

About

Sylwer oherwydd gwaith sylweddol i drawsnewid y safle, mae sawl llwybr yn cael ei adeiladu ac ar fin bod yn barod erbyn yr Haf 2022. Gwiriwch ein tudalen Facebook am ddiweddariadau.

Mae’r Llwybr Van Rd yn safle naid-fudr ymroddedig wedi’i leoli ar ymyl tref Caerffili yn Ne Cymru, yn cynnwys naw trac o lefelau cynyddol ac amrywiol o anodd, y cyfan wedi eu dylunio i’ch helpu i ddatblygu eich gallu ar y beic.

Mae gennym naw trac a naid anodd, chwech yn llwybr neidio o faint cynyddol, yn dechrau gyda byrddau bach i’r dechreuwyr ac yn datblygu i lefel broffesiynol, neidiau budr â bwlch ar gyfer selogion ‘aer mawr’. Mae yna drac hwyliog i’r amhrofiadol, sy’n addas ar gyfer dechreuwyr ifanc os yw rholwyr ac ysgafellau yn newydd i chi. Mae gennym drac deuol slalom hefyd sy’n addas i bob oedran a gallu, y gall yr amhrofiadol feicio tra’n parhau’n hwyliog a heriol i’r arbenigwr. Trac tarmac bob tywydd yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd o’r Gaeaf 2021, i gael ei gwblhau ac agor ar gyfer yr Haf 2022.

Cost Reidio/ Oriau Agor

Dyma’r darn gorau…mae Llwybrau Van Rd AM DDIM ar gyfer reidio a bob amser yn agored ond rydym yn gofyn i chi ymaelodi neu wneud cyfraniad i’n Paypal i helpu i gynnal a chadw’r llwybrau ac yswiriant (ei angen i gadw’r safle yn agored ac mae’n ddrud IAWN). Peidiwch ag anwybyddu’r agwedd hon o reidio ar y llwybrau. Gwerthfawrogir eich cymorth yn fawr iawn.

I helpu gallwch hefyd brynu hetiau a chrysau-t Llwybrau Van Rd. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook am argaeledd.
Gallwch gyfrannu at: paypal@vanrdtrails.co.uk
I fod yn aelod o’r llwybr ewch i https://vanrdtrails.co.uk

Digwyddiadau

Bob blwyddyn rydym yn cynnal ein Digwyddiad Slalom Deuol Blynyddol i godi arian a chael hwyl! Rydym yn gobeithio cynnal mwy o ddigwyddiadau blynyddol hefyd. Gwiriwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf fel y gallwch ymuno i mewn.

Diogelwch

Mae Llwybrau Van Rd yn gyfleuster heb staff felly dylech baratoi ar gyfer unrhyw sefyllfa argyfwng a gallu cysylltu â’r gwasanaethau brys. Peidiwch â beicio eich hun. Gwisgwch ddillad amddiffynnol bob amser fel helmed a phadiau. Gwnewch yn siŵr fod eich beic yn gweithio’n iawn ac yn addas ar gyfer y math yma o reidio. Does dim byd yn well na synnwyr cyffredin felly dewch â hwn gyda chi hefyd… a bob amser adolygu’r trac yr ydych am fynd arno cyn i chi fod yn arwr rhoi cynnig arni!

Oherwydd ei fod yn safle heb staff yn y goedwig, nid yw Llwybrau Van Rd yn cynnwys cyfleusterau fel toiledau neu gaffi, er ein bod o fewn pellter byr i ganol tref Caerffilli a’i holl amwynderau. Dewch â beth rydych ei angen gyda chi, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd â’ch HOLL sbwriel adref gyda chi. Diolch yn fawr.

Dod yma

Lleolir ar ymyl orllewinol tref Caerffili….heb syndod, ar Van Rd! Parciwch ym maes parcio Coed Parc-y-Van a cherddwch/reidiwch i fyny llwybr y goedwig cyn troi i’r dde i’r llwybrau. Mynediad beic/ar droed i frig y safle o lwybr cerdded y goedwig oddi ar allt Van Rd yn agor yn yr Haf 2022.

Coedwig Coed Parc-Y-Van
Van Rd
Caerffili
CF83 3DB

Cyfeirnod Grid OS:

MAES PARCIO’R GOEDWIG:        ST171863

GIÂT PRIF FYNEDFA:    ST173864

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch anfon neges atom ar Facebook @vanRdTrails

Gwefan:  vanrdtrails.co.uk

Facebook:  vanRdTrails

Instagram:  vanrdtrails

Twitter:  vanrdtrails

 

Compare properties

Our Trails

Van Road Trails Caerphilly
+yellow

Llwybrau Van Rd

Neidiau budr cynyddol o’r lefel amhrofiadol i’r proffesiynol .
Neidiau budr cynyddol o’r lefel amhrofiadol i’r proffesiynol .