green
Your search results

Llwybr Beicio Mynydd Ceirw Margam

in
Neath Port Talbot
add to favorites
1024

Mae Llwybr Beicio Mynydd Ceirw Margam yn cynnig cyfres o lwybrau beicio mynydd ar gyfer pob gallu ac oed, gan gwmpasu cyfanswm o 27c yn y parc a thu allan i’r tir trwy ffyrdd coedwigaeth.

Rhennir y llwybr yn adrannau graddedig, fel y gallwch ddewis y llwybr gorau, neu’r cyfuniad o lwybrau, sy’n addas i chi a’ch grŵp. Mae rhywbeth i bawb, o drac dechreuwyr gwyrdd i heriau arbenigol drac du.

Gyda thrac sgiliau person iau a llwybr hirach i mewn i Goedwig Afan yn cael ei ddatblygu, mae Llwybr Beicio Mynydd Ceirw Margam yn bendant yn un i gadw lygad arno.

Llwybr Beicio Mynydd Ceirw Margam PDF yn agor mewn ffenestr newydd.

Dyma ddisgrifiadau o’r llwybrau:

Gwyrdd (Teulu) – Mae’r llwybr hwn yn bennaf yn fflat ac yn llydan, tarmac mewn mannau neu gerrig wedi’u rholio. Mae’n addas ar gyfer pob oedran, beiciau cydbwysedd, beiciau gyda seddi / trelars babi ac yn berffaith ar gyfer dechreuwyr. Mae beiciau hybrid a beiciau mynydd sylfaenol yn addas ar gyfer y llwybr hwn, hefyd mae’r llwybr yn addas i gart pedal go sydd ar gael i rentu o Anturiaethau Margam Parc . Yno mae gartiau wedi’u haddasu ar gael, sydd yn galluogi pawb i ddefnyddio ‘r llwybr cynhwysol hyn.

Glas (Canolradd) – Rhai dringfeydd heriol sy’n arwain at ran trac sengl i lawr yr allt. Mae yna berlau, pontydd, cwymp bach (gellir gadael hyn allan), a rhai adrannau a gwreiddiau. Mae hyn yn addas ar gyfer beicwyr canolradd sydd â sgiliau beicio oddi ar y ffordd sylfaenol.

Coch (Uwch) – Dringfeydd byrion heriol, rhai disgyniadau anodd gyda pherlau mawr, nodweddion pren, a rhai darnau creigiog. Yn addas ar gyfer beiciau mynydd yn unig, a beicwyr hyderus sydd â sgiliau beicio oddi ar y ffordd dda.

Du (Arbenigol) – Tipyn mwy o her dringo gyda disgyniadau difrifol gyda nodweddion mawr na ellir eu hosgoi. Rhai troadau tynn yn ôl ac adrannau cyflym gyda neidiau. Yn addas ar gyfer beicwyr mynydd arbenigol sydd wedi arfer â llwybrau corfforol heriol. Bydd angen beic mynydd oddi ar y ffordd o safon arnoch ar gyfer y rhannau hyn o’r llwybr.

Address: Neath Port Talbot
Post Code: SA13 2TJ
Amser Y Reid (oriau): 2
Pellter: 10-20km
Gradd: Gwyrdd
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 300
Cyfleusterau’r Llwybr: Ar y safle
Ardal: De Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Hwylus i’r teulu

Compare properties

Nearby Trails

Dare Valley Gravity Bike Park
+green

Llwybr Parc Beicio Disgyrchiant Dyffryn Ment...

O’r brig i’r gwaelod mae’r llwybr hwn yn troelli a throi.
O’r brig i’r gwaelod mae’r llwybr hwn yn troelli a throi.
Van Road Trails Caerphilly
+yellow

Llwybrau Van Rd

Neidiau budr cynyddol o’r lefel amhrofiadol i’r proffesiynol .
Neidiau budr cynyddol o’r lefel amhrofiadol i’r proffesiynol .
+yellow

Llwybrau Parc Beicio Dyfi

Ein traciau i lawr allt Mynydd Mawr yn ymestyn am fwy na 3.5cilomedr ac yn disgyn dros 400 ...
Ein traciau i lawr allt Mynydd Mawr yn ymestyn am fwy na 3.5cilomedr ac yn disgyn dros 400m ond rydym hefyd yn cynn ...

Base / Centre

Parc Gwledig Margam

South Wales
01639 881 635
margampark@npt.gov.uk