header_image
green
Your search results

Llwybrau Llys y Frân

in
Clarbeston Road Pembrokeshire
add to favorites
478

12 adran o drac pwrpasol y gellir eu cyrchu o’r trac sy’n amgylchynu’r llyn. Pob rhan i’w reidio mewn cyfeiriad gwrthglocwedd wrth i chi feicio o amgylch y llyn. Mae arwyddion cyfeirio sy’n nodi’r graddau ar ddechrau pob adran fel y gall y beicwyr ddewis pa rai i’w reidio. Gellir sesiynu pob adran trwy ddychwelyd i’r dechrau ar hyd y prif drac.

Mountain Bike Trail at Llwys y Fran

Adrannau gwyrdd: un trac ag arwyneb sy’n plymio ac yn llifo ag ambell i ysgafell a naid opsiynol.

Adrannau glas: un trac ag arwyneb ac ambell i ran coch opsiynol.

Adrannau coch: ambell i ddringfa ymestynnol a disgynfa serth â rhai ar dirwedd naturiol. Mae byrddau, gerddi cerrig ac ysgafellau serth yn nodweddion cyffredin.

Address: Clarbeston Road Pembrokeshire
Post Code: SA63 4RR
Amser Y Reid (oriau): 2
Pellter: 10-20km
Gradd: Gwyrdd
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 200
Cyfleusterau’r Llwybr: Ar y safle
Ardal: De Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Hwylus i’r teulu

Compare properties

Nearby Trails

Dare Valley Gravity Bike Park
+green

Llwybr Parc Beicio Disgyrchiant Dyffryn Ment...

O’r brig i’r gwaelod mae’r llwybr hwn yn troelli a throi.
O’r brig i’r gwaelod mae’r llwybr hwn yn troelli a throi.
Van Road Trails Caerphilly
+yellow

Llwybrau Van Rd

Neidiau budr cynyddol o’r lefel amhrofiadol i’r proffesiynol .
Neidiau budr cynyddol o’r lefel amhrofiadol i’r proffesiynol .
+yellow

Llwybrau Parc Beicio Dyfi

Ein traciau i lawr allt Mynydd Mawr yn ymestyn am fwy na 3.5cilomedr ac yn disgyn dros 400 ...
Ein traciau i lawr allt Mynydd Mawr yn ymestyn am fwy na 3.5cilomedr ac yn disgyn dros 400m ond rydym hefyd yn cynn ...

Base / Centre

Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Llys-y-Frân

South Wales
01437 532273
llysyfran@dwrcymru.com