red
Your search results

Climachx

in
add to favorites
2693

Bydd llwybr Climachx yng Nghoedwig Dyfi yn cau ar ddydd Sadwrn 28 Hydref oherwydd Rali Cymru GB.

 

Gall fod llwybr Climachx yn fyr, ond mae’n creu fwy o argraff na fyddai ei 15km yn cyfleu.

Disgyniad terfynol ‘Tony y Teigr’ yw’r uchafbwynt. Trac sengl naturiol gydag adrannau technegol creigiog, cwympiadau, slabiau creigiog a thro I’r chwith sy’n ddigon I godi ofn cyn y ddisgynfa igam ogam terfynol. Edrychwch allan am y saeth fawr goch, neu byddwch yn wynebu disgynfa fwy nag oeddech yn ei ddisgwyl!

Mae’r llwybr yn cael ei reoli a’I gynnal a chadw gan grwp gwirfoddoli lleol ‘Dyfi Valley MTB’ gweler www.dyfimountainbiking.org.uk am fwy o fanylion.

Adeiladwyd climachx yn 2005 gan ecotrails ac fe’i lleolir yng nghoedwig Dyfi; cartref Howies Dyfi Enduro.

Mae’r llwybr hwn wedi’i raddio’n goch, er bod ail hanner y rhan olaf (Tony the Tiger) wedi’i raddio’n ddu.

Defnyddir coedwig Dyfi ar gyfer digwyddiadau chwaraeon moduro ar tua 5 penwythnos y flwyddyn.

Ar y dyddiau hyn mae llwybr climachx ar gau. Edrychwch ar wefan Dyfi Mountain Biking am fanylion.

Mae climachx 4 milltir i’r gogledd o Fachynlleth, taith ddymunol ar hyd Llwybr Beicio Cenedlaethol 8. Nid oes cyfleusterau ar ben y llwybr ond mae tafarn [Tafarn Dwynant] sy’n gweini bwyd ym mhentref cyfagos Ceinws sydd ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd.

Pellter: 10-20km
Gradd: Coch
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 450
Cyfleusterau’r Llwybr: Ar y safle
Ardal: Gogledd Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A

Compare properties

Nearby Trails

+black

Mach 3

This route shares some trail with Mach 2, before heading off south through the forest and ...
This route shares some trail with Mach 2, before heading off south through the forest and onto the moors before ret ...
+red

Mach 2

Mach 2 is the 'middle-Mach, taking you steeply upwards and wickedly fast downwards - a gre ...
Mach 2 is the 'middle-Mach, taking you steeply upwards and wickedly fast downwards - a great test of your skills'.
+blue

Mach 1

It's a 15km round trip, with 9km of built single track with compressions and whoops, rock ...
It's a 15km round trip, with 9km of built single track with compressions and whoops, rock slab drop offs and some b ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre