red
Your search results

The Gap

in
add to favorites
10668

Dyma un o’r clasuron go iawn ym Mannau Brycheiniog, yn cynnwys Camlas Brycheiniog, y Taff Trail, Tramffordd Brinore a’r Gap Road poblogaidd iawn.

Mae’r diriogaeth yn un y gellir ei beicio ym mhob tymor ond byddwch yn ofalus os yw’r twydd yn wael. Mae’r Gap yn mynd â chi i fyny 600m uwchben lefel y môr ac mae’n agored iawn. Mae’n hanfodol mynd â bwyd, dillad digonol a chelfi cyn rhoi cynnig ar y llwybr hwn.

Yn dechnegol, mae’r llwybr yn bennaf yn syml, gyda cheunant anodd hanner y ffordd i fyny Gap Road a grisiau creigiog mawr yn dechrau’r ddisgynfa o’r Gap ei hun. Hefyd werth ei nodi yw’r ddisgynfa o frig Tramffordd Brinore i waelod y cwm ychydig i fyny o Gronfa Talybont. Mae’r llwybr yn amrywio o laswellt llyfn i ddechrau, yna graean, creigiau a rhigolau. Yn olaf, yn y gwaelod, rhaid croesi’r afon lle mae llifogydd wedi sgubo’r bont i ffwrdd. Os yw lefelau’r dŵr yn uchel iawn, dewiswch lwybr byrrach ar hyd y Taff Trail i ben uchaf y goedwig.

Pellter: 30+km
Gradd: Coch
Cyfleusterau’r Llwybr: Lleol
Ardal: De Cymru
Canllaw Graddio Cymru: 5*****

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre