red
Your search results

Gorlech

in
Abergorlech,
add to favorites
9726

“Mae galw llwybr yn ffigar-êt yn hen ystrydeb, ond dyma’r unig ffordd o ddisgrifio reid unigryw Gorlech. Mae pob dringfa yn eich gollwng i mewn i ddisgynfa wylltach ar yr ochr bellaf. Mae’r canteli carreg, cicwyr, byrddau a neidiau yn mynd yn fwy ac yn fwy reit at y diwedd. Profiad gwrioneddol ungiryw sy’n meithrin gwenu a phrofiad!”

Wedi ei enwi ar ôl afon Gorlech, mae’r llwybr 18.5km hwn yn cynnig golygfeydd a thiriogaeth a chyffro.

Gan fynd â dylunio ac adeiladu i lefelau newydd, mae’r llwybr yn un caled, pob tywydd sy’n mynd yn fwy a mwy cyffrous wrth i lefel eich sgiliau a’ch cyflymder gynyddu.

Yn fuan byddwch yn neidio’r canteli perffaith a’r darnau igam-ogam anferth, yn neidio’r neidiau a’r pen byrddau ac y gwenu’r holl ffordd i’r gwaelod ar y ddisgynfa olaf anhygoel.

Mae llwybr coch Gorlech yn rhoi Brechfa yn bendant ar fap MTB Cymru fel cyrchfan wych arall.

Address: Abergorlech
County:
Amser Y Reid (oriau): 1.5
Pellter: 10-20km
Gradd: Coch
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 1071
Cyfleusterau’r Llwybr: Lleol
Ardal: De Cymru
Canllaw Graddio Cymru: 5*****

Compare properties

Nearby Trails

+black

Llwybr Raven

Mae’r llwybr hwn yn creu reid sy’n cynnwys amgylchedd unigryw’r goedwig, o fargodion tywyl ...
Mae’r llwybr hwn yn creu reid sy’n cynnwys amgylchedd unigryw’r goedwig, o fargodion tywyll bwganllyd, canteli crei ...
+green

Derwen Gwyrdd

Ein nod oedd creu llwybr sy’n cydio yn y reidar ac sy’n dwysáu eich synhwyrau, gan roi bla ...
Ein nod oedd creu llwybr sy’n cydio yn y reidar ac sy’n dwysáu eich synhwyrau, gan roi blas i chi o reidio oddi ar ...
+blue

Derwen Glas

Yn ddolen oddi ar lwybr gwyrdd Derwen, mae llwybr Glas 4.7km Derwen yn dringo’n serthach c ...
Yn ddolen oddi ar lwybr gwyrdd Derwen, mae llwybr Glas 4.7km Derwen yn dringo’n serthach cyn cymryd disgynfa hirach ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre

Brechfa

South Wales