red
Your search results

Cylch Nannerth

in
Cwmdauddwr,
add to favorites
3811
NEW

Cylch Nannerth

Gan ddechrau o faes parcio Cwmdauddwr, y mae’r llwybr hwn yn eich arwain drwy ddau gwm. Mae’n dechrau yn Nyffryn Gwy, byddwch yn dilyn yr afon hyd nes i chi gyrraedd Nannerth-fawr. O’r fan hon byddwch yn dringo i’r chwith at yr ysgwydd ac yn croesi o dan Moelfryn sy’n cysylltu â Chwm Elan. Mae’n dringo i fyny’n hir ac yn barhaus. O’r rhostir agored byddwch yn croesi ffordd y mynydd ac yna i lawr trac sengl sy’n eich arwain i lawr at argae a chronfa ddŵr Craig Goch. Dilynwch y llwybr beiciau i lawr y cwm cyn  troi’n siarp i’r chwith at Argae Penygarreg. Unwaith i chi gyrraedd y brig byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfeydd godidog Dyffryn Gwy a’r Mynyddoedd Du. O’r fan hon byddwch yn disgyn am Treheslog ac yn croesi ffordd y mynydd unwaith eto i orffen gyda disgyniad gwefreiddiol linciau golff cyn gorffen yng Nghwmdauddwr.

(29km)

Address: Cwmdauddwr
County:
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 20-30km
Gradd: Coch
Cyfleusterau’r Llwybr: Lleol
Angen Map OS: Explorer 200/ Landranger 147
Ardal: Canolbarth Cymru
Canllaw Graddio Cymru: N/A

Compare properties

Nearby Trails

+blue
NEW

Bryniau’r Morgrug

Anelwch tuag at hen ffordd mynydd Aberystwyth am ryw 1km cyn troi i’r chwith dros y bont s ...
Anelwch tuag at hen ffordd mynydd Aberystwyth am ryw 1km cyn troi i’r chwith dros y bont sy’n croesi Nant Gwyllyn.
+red

Roman Camp

Yn dechrau yn Clive Powell Mountain Bikes yn Rhaeadr, byddwch yn anelu am safle Gwersyll R ...
Yn dechrau yn Clive Powell Mountain Bikes yn Rhaeadr, byddwch yn anelu am safle Gwersyll Rhufeinig cyn cynhesu ar d ...
+black

Black Cottage

Yn cynnwys Dyffrynnoedd Elan a Chlaerwen, mae gan Black Cottage ddringfeydd serth ond mae’ ...
Yn cynnwys Dyffrynnoedd Elan a Chlaerwen, mae gan Black Cottage ddringfeydd serth ond mae’n werth chweil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Base / Centre